Praktisch, Actief, Gedreven, kwaliteit en leerzaam!

Dat zijn de Opleidingen van KF Opleidingen….. "Onze gedrevenheid zal u inspireren."

KF Opleidingen is officieel erkend opleidingsinstituut voor landelijke instellingen zoals het Oranje Kruis, Rode Kruis,
NVB, NIBHV, NRR , NIKTA en voldoet aan alle gestelde eisen en bevoegdheden om de opleidingen en trainingen te mogen verzorgen.

Onze Missie:
Wij bieden als opleidingsbedrijf kwaliteit, zekerheid en vertrouwen. Vanuit onze professionaliteit zijn wij betrokken,
toegankelijk en vernieuwend.

Onze Visie:
Werkgevers hebben steeds meer behoefte aan trainingen die hun medewerkers écht bekwaam maken in het handelen
tijdens calamiteiten in hun eigen werksituatie. Belangrijk hierbij zijn: opleidingen op maat, jaarlijks vernieuwde
lesplannen/lesmethoden en persoonlijke aandacht voor de cursist. De cursus moet naast het voldoen aan de
wettelijke eisen ook een toegevoegde waarde hebben voor werkgever en werknemer. Zij gaan er immers van uit
dat de opleiding voorziet in handelingsbekwame BHV'ers en echte redders in nood!
Ons motto is: Train jezelf door te doen en jaarlijks te oefenen!

Onze Instructeurs zijn allemaal NIBHV-gecertificeerde instructeurs, dat wil zeggen dat men de volledige instructeurs-
opleiding succesvol heeft doorlopen. Daarvoor volgt men ook jaarlijks de verplichte bijscholingen vanuit het NIBHV.
Bovendien hebben wij ook een aantal EHBO-kaderinstructeurs (Oranje Kruis & Rode Kruis, NIKTA ) binnen onze organisatie.
Zo hebben wij een mix aan instructeurs die geaccrediteerd zijn door de Nederlandse Reanimatie Raad, het Oranje Kruis,
Rode Kruis, NIKTA en/of het NVB of NIBHV.

KF Opleidingen houdt van praktijkgerichte trainingen, waarbij de cursisten d.m.v. scenario’s voorbereid op hulpverlening
bij ongelukken en calamiteiten. Uiteraard wordt de theorie hierbij niet vergeten. Tijdens de trainingen maakt KF Opleidingen
graag gebruik van LOTUS Slachtoffers om te zorgen dat de cursisten goed zijn voorbereid op de praktijk.
Onze cursussen zijn leerzaam én leuk. Bij ons leer je wat je moet leren. Alle verplichte onderdelen zitten erin.
Minstens zo belangrijk vinden we dat de cursus leuk en levendig is om te volgen. Want als je een leuke dag hebt,
leer je makkelijker en beter.

KF Opleidingen vindt het prettig om cursussen te geven op de eigen locatie van de klant, zodat ook hier de link naar de praktijk kan worden gelegd.

Gecertificeerd door EHBO LOGO 100 RGB
logo oranje kruis 1
logo NIBHV
Emergency first response vierkant
Afbeelding2 1
>