EHBO

Ook zijn wij gecertificeerd om examens af te nemen als je zelf een EHBO cursus hebt gegeven maar niet gecertificeerd bent om zelf certificaten af te geven of alleen certificaten af kunt geven die niet geaccepteerd zijn voor de gastouderopvang.

NIKTA ISO 17024 certificaat

Een certificering conform de internationale standaard NEN-EN-ISO 17024/IEC biedt u de zekerheid van een betrouwbare en onafhankelijke organisatie. Met het NIKTA ISO 17024 certificaat voor BHV / BHV kind en omgeving voldoet u dan ook aan de eindtermen van een onafhankelijk college van deskundigen die toeziet op een uitmuntende kwaliteit. NIKTA certificaten voor de BHV zijn reeds geaccepteerd bij vele (overheids)organisatie en bedrijven zoals zwembaden, ambulancediensten, maar ook justitie (gevangenissen) en defensie (Marine). In de nationale norm voor bedrijfshulpverlening, de NEN4000, wordt met nadruk verwezen naar borging van de kwaliteit van persooncertificering. Een ISO 17024 persoonscertificaat is hiervoor de enige manier. Een NIKTA certificaat ontvangt u door zowel de praktijk als theoretische toets met een voldoende af te ronden. Aan het einde van de opleidingsdag volgt het schriftelijk examen. De instructeur beoordeelt de praktijk tijdens de cursus. NIKTA heeft de mogelijkheden en bevoegdheden om te allen tijde tijdens de cursus / examen mee te kijken en te controleren.

Een NIKTA certificaat is goedgekeurd voor mensen die als gastouder willen (gaan) werken.

Acute Zorg bij kinderen

Op 16 december 2009 heeft Nikta als enige exameninstelling de erkenning van het Ministerie van OC&W (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) gekregen voor drie examenroutes binnen de gastouderopvang. De volgende certificaten zijn met onmiddellijke ingang opgenomen in de ministeriële regeling deskundigheidseisen gastouderopvang:

  • Acute zorg bij kinderen
  • Acute zorgvelener module kind en omgeving
  • Eestehulpverlener (MFA Europe)

Nikta is de grootste certificerende instelling op het gebied van EHBO en BHV onderwijs in Nederland. Acute Zorg kan in het algemeen op veel belangstelling rekenen. Bij acute zorg denken we al snel aan verkeersslachtoffers, maar de meeste ongelukken gebeuren dichterbij. Denk bijvoorbeeld aan verwondingen, opgelopen in en om het huis, tijdens het klussen, spelen of sporten. Juist de kwaliteit van die acute zorg schiet in Nederland te kort. Deze conclusie is niet alleen gebaseerd op waarneming van iedereen die ook maar een beetje kritisch naar dit onderwerp kijkt, maar blijkt ook uit diverse rapporten van de Raad van de Volksgezondheid en Zorg. Het duurt gewoon te lang voordat professionele hulp bij een slachtoffer aanwezig is. En zeker wanneer het kinderen betreft hebben we daarin een grote verantwoordelijkheid. Als kinderen hulp nodig hebben, dan verwachten ze dat van de mensen om hen heen, en dat mogen ze ook verwachten! Ondanks dat de professionele hulpverlening erg is ontwikkeld de laatste jaren is de 'omstanderhulp' (de hulp die als eerste geboden wordt door mensen die niet medisch geschoold zijn) niet erg meeontwikkeld. Reacties 'uit het veld' geven dit ook aan. Ondanks dat mensen dagelijks de verantwoordelijkheid hebben over kinderen blijken zij vaak niet te weten wat zij kunnen doen om kinderen te helpen, zelfs al betreft het kleine, vaak voorkomende ongelukjes.

Veiligheid verbeteren

Diverse, recente, incidenten in kinderdagverblijven geven aan dat de veiligheid in de kinderdagverblijven verbeterd kan worden. De nieuwe Wet Kinderopvang legt ook een grote nadruk op de verantwoordelijkheid van de organisatie met betrekking tot de veiligheid. Veiligheid verbeteren bereik je niet alleen door de aanwezigheid van een verbandtrommel en een EHBO’er of BHV-er maar lever je in een totaalpakket.

Gecertificeerd diploma

Kwaliteit staat hierbij natuurlijk voorop. Nikta certificeert professionele opleiders zodat deze in staat zijn om de cursus op het door ons gewenste niveau te verzorgen. Dat is ook de reden dat deze cursussen op het gebied van acute zorg allen worden verzorgd door gecertificeerde opleiders en worden afgesloten met een onafhankelijk examen. Wanneer dit examen met voldoende resultaat wordt afgesloten dan ontvangt de cursist een door Nikta afgegeven persoonscertificaat conform de NEN-EN-ISO/IEC 17024. Uw opleider kan aangeven of hij door ons is gecertificeerd.

De volgende opleidingen (Nikta gecertificeerd) die KF Opleidingen voor u kan aanbieden zijn:
  • Acute zorg
  • Acute zorg bij kinderen
  • bedrijfshulpverlener
  • Bedrijfshulpverlener module Kind en Omgeving
  • Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten
cert
Meer weten?

Neem voor meer informatie, of een passende offerte, contact op met :
Karin Baron via info@kfopleidingen.nl of 06-51812236