Belangrijke zaken (details in de pdfalgemene voorwaarden)

Bent u verhinderd?

Als u verhinderd bent, geeft u dat voor aanvang van de cursus door aan ons secretariaat (bereikbaar op 06-51812236). Het is mogelijk een collega in uw plaats te sturen. Voor de extra administratiekosten rekenen wij € 25. Bij annulering, waarbij niemand in uw plaats komt, brengen wij annuleringskosten in rekening. Deze zijn afhankelijk van de datum waarop u zich afmeldt:

  • Tot 6 weken voor de start van de cursus: € 25
  • Tussen de 6 en 2 weken voor de start van de cursus: 50% van het cursusbedrag
  • Binnen 2 weken voor de start van de cursus: het volledige cursusbedrag

Wanneer annuleerd KF Opleidingen?

Als er te weinig deelnemers zijn, heeft KF Opleidingen het recht een cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere locatie. Wij realiseren ons dat dit vervelend kan zijn en proberen daarom - waar mogelijk - met een alternatief te komen.

Incompany cursussen

Bij het annuleren van een incompany cursus worden tot zes weken voor aanvang van de cursus geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen twee en zes weken voor aanvang van de incompany cursus brengen wij 25% van de cursusprijs in rekening en bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de incompany cursus 50% van de cursusprijs.

Reanimatie en AED Herhaling

Wekelijks overlijden er meer dan 200 mensen aan een hartstilstand, vaak als gevolg van een hartinfarct. Het gelijk starten met reanimatie en het gebruik van een AED kunnen de overlevingskansen van iemand enorm vergroten. Om op correcte wijze te reanimeren en een AED te gebruiken is het niet alleen belangrijk om hiervoor een cursus te volgen maar ook om het geleerde jaarlijks te oefenen. Zo blijven uw kennis en vaardigheden op peil en heeft u, mocht de situatie zich voor doen, genoeg vertrouwen om de geleerde kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen.

Geen evenementen aanwezig

Gecertificeerd door EHBO LOGO 100 RGB
logo oranje kruis 1
logo NIBHV
Emergency first response vierkant
Afbeelding2 1
>